Kompozitné okná a dvere GENEO novej generácie

Všetky naše okná REHAU GENEO sú vyrobené z kompozitného materiálu novej generácie RAU-FIPRO X
Vďaka svojmu o viac ako 50 % zvýšenému podielu sklenených vlákien v krídlovom profile je RAU-FIPRO X
vysokovýkonným materiálom na rôznorodé použitie, pričom rozširuje známe výhody RAU-FIPRO o X faktor:
X – TRA RÔZNORODÉ MOŽNOSTI
X – TRA VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
X – TRA VYSOKÁ REDUKCIA HLUKU
X – TRA VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI VLÁMANIU

Typy kompozitných okenných systémov

REHAU GENEO 3+ (6 komôr, 3 tesnenia) – kompozit pre nízkoenergetické až pasívne domy

pvc_geneo3p

FENESTRA GENEO 3+ je revolučný a inovatívny profil, ktorý zmenil spôsob myslenia a výroby plastových okien a dverí. Jeho mimoriadny vzorec extrúzie pomáha udržať stabilitu štruktúry aj bez pomoci vnútornej oceľovej výstuže. Neprítomnosť armatúry vyzdvihuje vynikajúce vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šesťkomorový rám a krídlo hrúbky 86 mm sú vybavené troma úrovňami tesnenia, ktoré udržujú nezmenený štandard výrobku. Celoobvodové kovanie s nastaviteľnými hríbikovými uzatváracími bodmi s bezpečnostnými prvkami proti vlámaniu a mikroventilácia zaručujúca neustálu výmenu vzduchu v miestnosti.

FENESTRA GENEO 3+ je z energetického hľadiska najlepší systém okenných profilov na trhu, ktorý spĺňa štandardy budúcnosti už teraz! Dokáže uspokojiť požiadavky pre náročnejšiu rekonštrukciu alebo novostavbu rodinných domov vrátane nízkoenergetických stavieb.

Podrobnejšie technické informácie nájdete na produktovom liste TU.

REHAU GENEO AluClip (6 komôr, 3 tesnenia - hliníkové opláštenie)

alu_top_86Profilový systém
REHAU systém GENEO Uf = 1,0 W/(m2.K) kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii bez nutnosti použitia oceľovej výstuže. Šesťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Farby – povrchová úprava
Štandardné okno vyrábané s povrchon hladkým bielym = RAL: podobná 9016, obložené AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP Ultra N 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/(m2.K)
(možnosťou Ug = 0,5 W/(m2.K)) s AL alebo teplým rámikom.

Podrobnejšie technické informácie nájdete na produktovom liste TU.

REHAU GENEO 3+ s termomodulom

geneo3+Profilová konštrukcia GENEO, vyrobená z hi-tech materiálu RAU-FIPRO, predstavuje energeticky nejlepší systém okenných profilov so stavebnou hĺbkou 86 mm. Umožňuje flexibilne splniť všetky energetické požiadavky bez toho, aby bolo nutné robiť akékoľvek kompromisy ohľadne vysokej účinnosti zvukovej izolácie alebo adekvátneho systému bezpečnostných prvkov proti krádežiam. Profilová konštrukcia je vystužená vláknovým kompozitom, preto nie je nutné pri montáži používať oceľ. Novátorská je i ľahkosť pri otváraní a zatváraní okien. Absolútne nová koncepcia tesniacich prvkov citeľne redukuje uzatvárací tlak. Orientácia na budúcnosť je úzko prepojená s kladným vplyvom na životné prostredie, a tak je systém GENEO optimálne zapojený do jasne definovaného procesu opätovného spracovania materiálov (pomocou obehu materiálu presne navrhnutého prem materiál RAU-FIPRO).

2. Fuknčné komory – Aby sa optimalizovali tepelnoizolačné vlastnosti funkčných komôr profilov GENEO, možno ich vybaviť temomodulmi. Pri extrémnych rozmeroch okien možno komory použiť na pridanú výstuž. Nie je však možné obe tieto možnosti kombinovať.

Podrobnejšie technické informácie nájdete na produktovom liste TU.

REHAU GENEO 3+PASSIV (6 komôr, 3 tesnenia - thermomodul) - pre pasívne domy

geneo3+passiv

FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je nadstavbový stupeň od FENESTRA GENEO 3+. Obsahuje High-Tech vlastnosti FENESTRA GENEO 3+, ktoré dopĺňa o ďalšie revolučné inovatívne prvky. Použitie termo modulov a špeciálneho stredového 3D tesnenia radí tieto okná k certifikovaným okenným riešeniam pre pasívne domy. Všetky výhody GENEO 3+ ostávajú a plus vyhovujú najvyšším požiadavkám na tepelnú izoláciu. Umožňuje dosiahnuť hodnotu Uf rovnajúcu sa 0,79 W/(m2.K). Rám a krídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV majú hrúbku 86 mm a sú oba šesť komorové. Sú vybavené troma rovinami efektívnych tesnení, čo udržuje nemenný štandard prevedenia.

Vďaka inovatívnym termo modulom, ktorými je doplnenéFENESTRA GENEO 3+, získavate jedinečnú energetickú efektívnosť, ktorá dokáže ešte viac ušetriť vaše peniaze. FENESTRA GENEO 3+ PASSIV sú okná, vďaka ktorým už teraz môžete mať na dosah štandardy energetickej hospodárnosti v budúcnosti.

 

Pozn. Pri extrémnych rozmeroch okien možno komory použiť na pridanú výstuž. V tomto prípade však nie je možné kombinovať termomodul s výstužou.

Podrobnejšie technické informácie nájdete na produktovom liste TU.