Služby a cenník

Služby

Certifikáty a vyhlásenia o parametroch

Certifikáty a vyhlásenia o parametroch sú podmienkou uvedenia výrobku na trh. Na plastové / hliníkové profily REHAU® a Schüco® a plastové / hliníkové okná a dvere sú vydané certifikáty od ift Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH a ďalších. Certifikáty potvrdzujú súlad plastových a hliníkových profilov REHAU® a Schüco® s príslušnými štandardnými európskymi normami. Vyhlásenia o parametroch deklarujú zákazníkovi zhodu s ustanoveniami smernice Rady Európskych spoločenstiev 89/106/EHS.
Výrobné fázy sa uskutočňujú v súlade s európskymi certifikáciami ISO 9001 – systém riadenia kvality, ISO 14001 – systém riadenia ochrany životného prostredia, ISO 18001 – systém riadenia bezpečnosti.

Všetky plastové a hliníkové okná a dvere vyrobené z profilov Schüco® / REHAU® spĺňajú s náskokom európske normatívne štandardy. Výrobky svojimi nadštandardnými kvalitatívnymi vlastnosťami vytvárajú tlak na sprísňovanie príslušných platných európskych noriem.

FENESTRA_Sk_certifikat_2012_(najlepsi_predajca).indd FENESTRA_Sk_certifikat_2012_(najlepsi_predajca).indd FENESTRA_Sk_certifikat_2012_(najlepsi_predajca).indd

Certifikat_STN_OHSAS_18001_2009 Certifikat_STN_EN_ISO_14001_2005_EN_ISO_14001_2004 Certifikat_STN_EN_ISO_9001_2009_EN_ISO_9001_2008 A_Certifikat_STN_OHSAS_18001_2009 A_Certifikat_STN_EN_ISO_14001_2005_EN_ISO_14001_2004 A_Certifikat_STN_EN_ISO_9001_2009_EN_ISO_9001_2008

Montáž a demontáž

Každý výrobok je natoľko kvalitný – nakoľko kvalitne je prevedená montáž.

Aby každý systém dobre fungoval musí byť správne namontovaný a použitý kvalitný materiál.  Naši chlapci montujú každý deň, pravidelne sú školení a certifikovaní výrobcom okenných profilov FENESTRA Sk a dodávateľom montážnych materiálov spoločnosti Illbruck. (Osvedčenie nájdete v časti Certifikáty) Montáž na paropriepustné a parotesné pásky je u nás samozrejmosťou od ich zavedenia normou v roku 2010.  Máme bohatú prax s montážou skrytého kovania, ktoré montujeme dá sa povedať na skoro každom rodinnom dome. Tieto skúsenosti a zručnosti našej montážnej skupiny nám dovoľujú poskytnúť Vám 2 ročnú záruku nielen na výrobky, ale aj na  montáž a funkčnosť.

Naša spoločnosť zabezpečuje montáž výrobkov vyškolenými montážnymi technikmi s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Cieľom je chrániť spotrebiteľa, aby montáž výrobkov spĺňala požiadavky noriem a najnovších poznatkov vedy a techniky.

Na Slovensku máme v platnosti od roku 2010 technickú normu  STN 733134. Uvedená norma udáva odporúčania správnej montáže a to montáž na paropriepustné a parotesné pásky. Už v roku 2010 boli naši chlapci preskúšavaní v spoločnosti Slovenergookno, za účelom získania montážnych pasov.  V súčasnosti sú každoročne školení výrobcom okenných profilov FENESTRA Sk a dodávateľom montážnych materiálov spoločnosti Illbruck.

certifikát illbruck

Ako má prebiehať správna montáž podľa normy STN 733134:2014-02 alebo ľudovo povedané na pásky?

Výrobky – okná alebo dvere musia byť ukotvené do otvoru pevne „mechanickými prostriedkami“ ako sú kotvy, skrutky alebo turbošróby podľa odporučenia výrobcu okenného profilu a druhu stavebného materiálu, do ktorého sa bude kotviť. Peny, lepidlá a podobné materiály nie sú povolené. Vzdialenosť upevňovacích prostriedkov a ich umiestnenie stanovuje norma.

Počas montáže by mali byť tesniace materiály suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia. Pri voľbe materiálov je potrebné brať na zreteľ umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Každá stavebná konštrukcia môže pracovať a sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí. Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenie stĺpikov a priečnikov, a dodržať  minimálne  odstupy od nich, aby neprišlo k pnutiu a následným deformáciám.  To znamená ostenia musia byť náležite pripravené:

-stavebný otvor by mal byť s čo najrovnejší, vypukliny odstránené, v prípade tehly drážky vyspravené maltovou zmesou – nie omietkou.

-podklad musí byť dostatočne pevný a nosný – ak nie, je ho nutné vymurovať alebo inak spevniť alebo použiť vhodné rozširovacie profily aby sa zabránilo jeho zmenám.

-stavebný otvor ma byť čistý a zbavený vlhkosti – to znamená zbavený prachu, mastnoty a rôznych nečistôt ale aj húb a plesní.   Vlhkosť je relatívna, mala by sa zabezpečiť čo najnižšia. Vlhkosť obsahuje každá novostavba a časom sa vyparuje. S tým bohužiaľ zatiaľ nikto nič nevie urobiť. Ak však k takejto situácii dôjde, treba nájsť poruchu príčinu vlhnutia a následne vhodným sanačným systémom chybu opraviť.

-stavebný otvor pri rekonštrukcii je náročnejšie pripraviť avšak platia tie isté pravidlá ako pri novostavbe. Samozrejme toto je časovo a prácne náročnejšie.

Usporiadanie použitého montážneho materiálu v škáre musí umožňovať odvetranie a odvedenie vodných pár smerom von. Izolačný materiál ako je napríklad montážna pena v pripojovacej škáre okna je nutné chrániť aj vonkajšej strany.  Môžete sa dočítať, že zvlhčenie izolačného materiálu o 5% môže zníži jeho teplo-technické vlastnosti o 50%. Použitý  izolačný materiál musí vyplniť celú medzeru medzi oknom a stavebnou konštrukciou. Ak izolácia nevypĺňa celú škáru ostenia po obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu. Jednoducho povedané –  vedie ku kondenzom. Takto prevedená montáž musí zabezpečiť trvalé hermetické utesnenie. Pri montáži je treba používať materiály s požadovanou životnosťou, odolávajúce vplyvu počasia, dilatácii a objemovým zmenám.

S týmto typom montáže, a to montáž na paropriepustné a parotesné pásky,  máme dlhoročné skúsenosti. Posledné roky montujeme aj  takzvanou „suchou montážou“ na trio-pásky, ktorá je alternatívou k štandardnej montáži „na pásky“.

Norma rieši aj oblasť rohov  exteriérových parapetov. Tie musia byť hydroizolačne utesnené. My nato používame butylové tesnenie, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie pod vonkajšou parapetnou doskou. Oblasť pod parapetom býva slabým článkom okenného prvku.

Montáž môže byť prevedená neprofesionálne:
obrazok3b Obrazok 3a

Ako nemá vyzerať ostenie:
Ako_nema_vyzerat_ostenie

Príklad ako ma byť pripravené ostenie:
ostenie_01 ostenie_02

Alebo profesionálne na pásky u nás:
obrazok_4

 

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis – v prípade dodávky a montáže okenných profilov 2 ročnú záruku na dodávku okenných profilov a aj montáže.

V prípade dodania okien a dverí bez montáže ako aj samotné dodanie iných doplnkov ako sú parapety, sitá, žalúzie, rolety…. záruka je 2 roky.

V rámci servisu Vám ponúkame odbornú službu pre komfort užívania.

Jednorázový servis – opravy poškodených častí výrobkov, kontrola funkčnosti výrobkov, nastavenie

Doprava – v prípade dodania diela je doprava súčasťou ceny výrobkov

Na stiahnutie formulár – Žiadosť o servis / Reklamácie

Renovácia, správna starostlivosť a údržba

RENOVÁCIA, SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA – PRE ZACHOVANIE HODNOTY VAŠICH OKIEN Z PROFILOV REHAU – ako sa správne starať o Vaše okno sa dozviete TU.

Ako si vybrať správne okno

Plast? Kompozit? Hliník? Ak nie ste odborník, pomôžeme Vám zorientovať sa.

Vývoj profilových systémov prešiel veľkými zmenami počas svojej histórie.  Spoločnosť REHAU je na trhu už od roku 1948 a má za sebou dlhú cestu a tým pádom sa dá povedať, že udáva trendy v tejto oblasti.

Pred 10-15-timi rokmi bolo zo všetkých strán počuť, čo je dôležité. „Dajte si pozor na počet komôr!“ 3-4-5 komorové, dnes 6-7-9 komorové…. v súčasnej dobe to je už nepodstatný údaj. Každé okno sa da vystavať rôzne. Má veľa prvkov, rôznej kvality, ktoré ovplyvňujú jeho výslednú kvalitu. Darmo budete mať kvalitný profil, ak do neho dáte hliníkové rámiky v skle – a okno sa Vám bude rosiť a podobne.

Čo nám hovorí legislatíva?

Tá nás postupne tlačí na nízkoenergetické až pasívne stavby, rekonštrukcie a staré bytové domy sú v súčasnosti v zásade na rozhodnutí investora.

Dôležitým údajom je údaj o prestupe  tepla.

Koeficientov je veľa Uf rámu, Ug skla…… Pre Vás ako investora je podstatný údaj súčiniteľ týchto koeficientov: Uw (okno) alebo Ud  (dvere). Tento parameter je súčiniteľom prechodu tepla W/(m2.K) Bežnému občanovi tento údaj nič nehovorí avšak v preklade platí, že čím nižší je tento údaj tým je stavba kvality tohto okna lepšia. Zároveň v prípade koeficientu pod 1,00 je povinnosť udávať ho na 2 desatinné miesta. Je to povinný údaj, ktorý je predajca povinný Vám vypočítať pre každý stavebný prvok (okno, dvere…).

Súčasná legislatíva udáva tieto požiadavky podľa teplo-technickej normy STN 730540:

do 31.12.2015 od 1.1.2016 2020
Konštrukcia/ komponent Minimálna U maximálne Normalizovaná hodnota Uw, Ud maximálne Odporúčaná hodnota Uw, Ud
Okná, dvere, zasklené steny v obvodovej stene, strešné okná 1,40 1,00 0.60
Dvere do ostatných priestorov
  • bez závetria
3,00 2,20 ≤ 2,00
  • so závetrím
4,00 3,00 ≤ 2,00

 

Okno už dávno neslúži na to, aby sme videli von, aby nám nepršalo a nefúkalo. Požiadavky zákazníkov a požiadavky na energetickú úsporu budov sú stále náročnejšie a náročnejšie. Do toho sa nám zlúči požiadavka na ochranu životného prostredia a dostaneme sa do situácie protipólov  a snahe oknárov namiešať zlúčeninu okna, podľa požiadavky zákazníka.

Čo chce alebo by mal zákazník riešiť?

Na jednej strane máme požiadavku na:
zvyšovanie: ale zároveň:
– izolácie ako ochrany proti unikaniu tepla – ochranu pred prehrievaním vnútorného priestoru
– požiadavka na nepriehľadné sklá ako ochrana súkromia – sklá zabezpečujúce tepelné zisky v zimnom období
– zvukovo-izolačné sklá – mikrovetranie
– dostatok svetla – oslenie
– bezpečnosť – ľahká obsluha
– kvalita a certifikovaný výrobok – cena

 

Správnym výberom okna, kovania, skla a rámiku v skle viete zamedziť zrážaniu vody na skle, svetelné efekty, bezpečnosť, odolnosť voči hluku, vetru, a dažďu a znovu sa dostanem k hlavnej otázke v úspore ako takej a to ku koeficientu súčiniteľu prechodu tepla Uw,d.- jednoducho môžeme povedať – celková izolačná vlastnosť, ktorá  vám zaručí, že teplo Vám nebude prenikať zbytočne von, zostane v miestnosti a Vy ušetríte budúcich platbách na kúrení.

Izolačné vlastnosti

Prechodu tepla Uw,d.-  sme si už popísali a vysvetlili, že čím je tento koeficient nižší tým lepšie vlastnosti okno má. Uviedli sme si, že v súčasnosti má byť nižší a rovný 1,00. Pri tých najlepších profiloch sa dostávame od 0,74 – 1,00 Čo všetko na tento koeficient vplýva?

Prechod tepla rámom okna Uf nám udáva koľko tepla uniká cez rámy. Čím je tento koeficient nižší, tým je vyššia odolnosť voči kondenzácii vodnej pary na povrchu profilov.  Pri profiloch je treba si všímať aj stavebnú hĺbku. Profily s hĺbkou 80 mm a viac sú už konštrukčne stavané na izolačné  trojsklo, pri ktorom je  dokázané,  že únik tepla je mnohonásobne nižší ako pri dvojskle. Pri trojskle je tepelný komfort neporovnateľne lepší ako pri dvojskle.

Týmto sa dostávame k otázke povrchovej teplote na okne, ktorá ma vplyv na zrážanie vody na zasklievanej lište okna a pocitový  komfort na čo má vplyv dištančný rámik.

Hodnota ψ [W/mK]  – udáva množstvo tepelnej energie, ktorá uniká vplyvom dištančného rámika na okrajoch skla. Znovu platí, čím nižšia hodnota, tým lepšie. Pre hliníkový dištančný rámik (naše obchodné zastúpenie ho používalo pred 10.timi rokmi) je táto hodnota ψ=0,077[W/mK], cez nerezové, až po moderné plastové rámiky je  ψ=0,034 [W/mK] – a máme dvojnásobne lepšie vlastnosti…. Najnovšia rada v rámikoch je v súčasnosti Swisspaser, ktorý má samozrejme viacero variantov.

Izolačná medzera medzi sklami je vyplnená buď suchým vzduchom alebo vzácnym plynom, ktorý má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Samozrejme na kvalitu skla vplývaj a samotné planenie výplne, či je sklo plnené vo vzduchovej komore alebo nie…

Často sa môžete sa stretnúť aj hodnotou Ug je koeficient tepelnej priepustnosti zasklenia. Častokrát ho mylne ľudia považujú za koeficient tepelnej izolácie okna.  „g“  udáva priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v %. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká vstrebaním slnečných lúčov na presklenej ploche.

Klasické izolačné dvojsklo 24 mm má hodnotu Ug = 1,1;

najčastejšie využívané trojsklo  44 mm plnené argónom má hodnotu Ug = 0,6;

pre porovnanie trojsklo  36 mm plnené argónom má hodnotu Ug = 0,7; ale napríklad plnené kryptónom Ug = 0,5

Tesnenie

Systém dorazového tesnenia bol používaný v starších 70-tkových systémoch. Ide o systém 2 tesnení – na krídle a ráme.  Používaný je na jednoduchší a lacnejších systémoch. Okná z ostatných materiálov (drevo, hliník) používajú výhradne systém stredového tesnenia.

Stredové tesnenie je výkonnejšie pri tepelnej izolácii a odolnejšie proti zatekaniu, dokáže znížiť hluk. Využívajú ho kvalitnejšie profily. Jednoducho môžeme povedať, že systémy s týmto tesnením sú vždy účinnejšie ako systémy s dorazom.

Za zmienku tu stojí aj kombinácia tesnenia spolu s konštrukciou kovania. Či pôjde o celoobvodové klasické kovanie alebo skryté kovanie, pri ktorom neprichádza k prerušeniu tesnenia a tým pádom k zlepšeniu tesniacich parametrov. Ak sa chystáte k testu vzduchotesnosti Vašej stavby, jednoznačne treba ísť týmto smerom.

Parameter vodotesnosti

Tu sa posudzuje schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu dažďa a odolnosť proti prieniku dažďovej vody do vnútra budovy pri danej sile vetra, množstve dažďa a času namáhania.

Táto schopnosť je označovaná písmenom E a číslicou napr. E1200. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť. Alebo triedami A.

Parameter odolnosti proti zaťaženiu vetru

Tu sa posudzuje schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu vetra. Ide o vyjadrenie stavebnej konštrukcie a jej vhodnosť do tej ktorej oblasti.  Táto schopnosť je označovaná Triedou a číslicou. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť.

Parameter prievdušnosti

Tu by sme vedeli jednoducho popísať tento parameter ako „prirodzené vetranie“ – Fyzikálna podstata prirodzeného vetrania je tlakový rozdiel vzduchu medzi dvomi prostrediami, ktoré konštrukcia okna oddeľuje. Čím vyššia je táto trieda tým lepšie.

Ponuka pracovného miesta

Aktuálne máme všetky pracovné pozície obsadené.

V prípade, že sa chcete zaregistrovať u nás do databázy uchádzačov o pozície obchodník – kalkulant, technik, môžete zaslať Váš životopis na e-mail: melodiasro@melodiasro.sk (predmet: uchádzač o zamestnanie)

Požiadavka na cenovú ponuku

Vážený návštevník,
Ponúkame Vám možnosť požiadať o vypracovanie CENOVEJ PONUKY. Cenová ponuka Vám bude vypracovaná bez akýchkoľvek záväzkov z Vašej strany.

1. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám bude cenová ponuka zaslaná na Vami vybrané médium.
2. Požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky môžete zaslať aj iným spôsobom na e-mail: melodiasro@melodiasro.sk

Plastové okná a dvere

Osobné údaje

Meno, Organizácia (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ

Mesto (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

E-mail (povinné)

Cenovú ponuku prosím zaslať do (povinné)


Typ profilu

Typ plastového profilu

Povrchová úprava profilu (prevedenie)

Povrchová úprava profilu (farba)

Zasklenie


Okná

Napr.: š x v - ks, (600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

PZ - pevné zasklenie

O - otváravé

OS - otváravo-sklopné

S - sklopné

OS+O

INE OS + O + OS

PZ + OS


Dvere

Napr.: š x v - ks, (600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

Vchodové

Vchodové dvere + bočný svetlík

Vchodové dvere + bočný svetlík + nadsvetlík

Balkónové

Sklopno-posuvné

Zdvižno-posuvné (bezbarierové)

š. od 1,50m do 5,95m, v. od 2,00m do 2,49m


Doplnky

parapety vonkajšie - Al

parapety vnútorné - PVC

žalúzie interiérové

žalúzie exteriérové Z90 alebo C80

interiérové rolety

exteriérové rolety

sieťky proti hmyzu

iné - popis v poznámke


Práce

montáž

demontáž

likvidácia

múrarske práce


Poznámka

PrílohyHliníkove okná a dvere

Osobné údaje

Meno, Organizácia (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ

Mesto (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

E-mail (povinné)

Cenovú ponuku prosím zaslať do (povinné)


Typ profilu

Typ hlinikového profilu

Povrchová úprava profilu (prevedenie)

Povrchová úprava profilu (farba)

Zasklenie


Okná

Napr.: š x v - ks, (600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

PZ - pevné zasklenie

O - otváravé

OS - otváravo-sklopné

S - sklopné

OS + O

INE OS + O + OS

PZ + OS


Dvere

Napr.: š x v - ks, (600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

Vchodové

Vchodové dvere + bočný svetlík

Vchodové dvere + bočný svetlík + nadvetlík

Balkónové

Sklopno-posuvné

Zdvižno-posuvné (bezbariérové)

š.od 1,50m do 5,95m, v.od 2,00m do 2,49m


Doplnky

parapety vonkajšie - Al

parapety vnútorné - PVC

žalúzie interiérové

žalúzie exteriérové Z90 alebo C80

interiérové rolety

exteriérové rolety

sieťky proti hmyzu

iné - popis v poznámke


Práce

montáž

demontáž

likvidácia

murárske práce


Poznámka

PrílohyGarážové brány

Osobné údaje

Meno, Organizácia (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ

Mesto (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

E-mail (povinné)

Cenovú ponuku prosím zaslať do (povinné)


Typ profilu

Dizajn profilu

Zateplenie

Povrchová úprava profilu

Farba


Práce

montáž


Poznámka

PrílohyPresklenie balkónov a terás

Osobné údaje

Meno, Organizácia (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ

Mesto (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

E-mail (povinné)

Cenovú ponuku prosím zaslať do (povinné)


Typ presklenia


Rozmer

Napr.: š x v - ks, (pr. 600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)


Práce

montáž

demontáž

likvidácia

murárske práce


Poznámka

PrílohyDoplnky

Osobné údaje

Meno, Organizácia (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ

Mesto (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

E-mail (povinné)

Cenovú ponuku prosím zaslať do (povinné)


Parapety

Napr.: š x v - ks, (pr. 600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

Parapety vonkajšie AL

Hliníkove ohýbane 1mm

Hliníkove extrudované 2mm

Pozinkované

Parapety vnútorne PVC

Hammer

Drevotrieska

Susiness

Wersalit


Sieťky proti hmyzu

Napr.: š x v - ks, (pr. 600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

Sieťky proti hmyzu

Pevné sito SNT

Rolovacie sito na okno

Rolovacie dvere

Otváravé dvere

Posuvné dvere


Žalúzie

Napr.: š x v - ks, (pr. 600 x 1200 - 2ks; 400 x 1200 - 1 ks)

Žalúzie interiérové

Horizontálne celotieniace s retiazkou

Vertíkalne látkove

Žalúzie exteriérové

ZN90

CN80

CN50


Práce

montáž


Poznámka

PrílohyBazár