Vitajte na našej novej webovej stránke! Prezrite si naše referencie

Okná a ich parametre. Ako si vybrať tie správne kvalitné okná, keď ich kupujete možno 1-krát za život?

plastove-hlinikove-okna

Kvalitné okná – Plast? Kompozit? Hliník? Ak nie ste odborník, pomôžeme Vám zorientovať sa v parametroch kvalitných plastových a hliníkových okien.

Vývoj profilových systémov prešiel veľkými zmenami počas svojej histórie.  My, čo pracujeme s oknami dlhé roky, sa stále pozastavujeme nad zavádzajúcimi informáciami o kvalite okien ako aj nesprávnej interpretácii technických a tepelnoizolačných vlastností okien a dverí. Naše skúsenosti vychádzajú z dlhodobej spolupráce so spoločnosťou FenestraSK, ktorá desaťročia vyrába plastové výrobky z profilového systém REHAU. REHAU má za sebou ešte dlhšiu cestu – už od roku 1948, a tým pádom sa dá povedať, že udáva trendy  oblasti výroby plastov. Na poli hliníkových okien sú to skúsenosti z výrobou ucelených radov systémov Schüco a Aluprof, kde ich variabilita a komplexnosť vie nájsť riešenie aj pre architektonické skvosty projektantov.

Pred 15-20-timi rokmi bolo zo všetkých strán počuť, čo je dôležité. „Dajte si pozor na počet komôr!“ 3-4-5 komorové okná, dnes 6-7-9 komorové okná…. „Čím širšia stavebná hĺbka, tým lepšie!“ A iné zaužívané už teraz zavádzajúce informácie.

V súčasnej dobe sú to už nepodstatné údaje. Okná sa dajú vystavať rôzne. Každé okno má veľa prvkov, rôznej kvality, ktoré ovplyvňujú jeho výslednú kvalitu. Darmo budete mať kvalitný okenný profil, ak do neho dáte napríklad hliníkové rámiky v skle – a okná sa Vám budú rosiť a podobne.

Čo nám hovorí legislatíva na kvalitné okná od 1. 1. 2021?

Tá nás postupne tlačí na nízkoenergetické až pasívne stavby a pri novostavbách na domy takmer s nulovou spotrebou energie, zatiaľ, čo rekonštrukcie a staré bytové domy sú v súčasnosti v zásade na rozhodnutí investora, pokiaľ nie je aktuálne po ruke možné čerpanie podpory na rekonštrukciu a obnovu okien zo strany štátu.

Dôležitým údajom je údaj o prestupe tepla, tzv. súčiniteľ prechodu tepla okna ako celku – Uw.

Uw je koeficient. Koeficientov na projekte alebo cenovej ponuke je veľa: Uf rámu, Ug skla…… Pre Vás ako investora je podstatný údaj -súčiniteľ týchto koeficientov: Uw (okno) alebo Ud  (dvere). 

Ak by sme chceli citovať pána Ing. Petra Snopka, tajomníka spoločnosti SLOVENERGOokno, ako by mali vyzerať okná pre objekt s nulovou spotrebou energií, dostali by sme komplikovanú vetu: „Normový súčiniteľ prechodu tepla má vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budovy charakter priemernej výpočtovej hodnoty Uw pre celú budovu, vtedy platí požiadavka Uw≤ Uw,N. Súčiniteľ prechodu tepla Uw každého okna, každých dverí, každej zasklenej steny osobitne má deklarovaný charakter a ak v niektorej konkrétnej pozícii je Uw ˃ Uw,N, tak to musí byť zdôvodnené.“

Skúsme tento parameter súčiniteľ prechodu tepla W/(m2.K) priblížiť bežnému občanovi, tak aby jeho hodnote rozumel. Pri výbere okien do hovorovo „nulového domu“, teda domu s takmer nulovou spotrebou energie, by táto hodnota Uw mala byť v zmysle  normy hodnotu Uw ≤ 0,85 W/(m2 . K). Zároveň zjednodušene pre bežného investora platí, že čím nižší je tento údaj Uw, tým je konštrukcia tohto okna lepšia. Súčasne platí, že v prípade koeficientu pod 1 je povinnosť udávať ho na 2 desatinné miesta. Je to povinný údaj, ktorý Vám má predajca vypočítať pre každý stavebný prvok (okno, dvere…). Ak túto hodnotu cenová ponuka neobsahuje, alebo predajca ju zámerne neuvádza, treba sa zamyslieť, či ide o serióznu ponuku.

Súčasná legislatíva platná od 1.1.2021 udáva tieto požiadavky podľa teplo-technickej normy STN STN 730540-2 + Z1 + Z2: 2019:

Uw,r2 W/(m2.K) 0,85 normalizovaná (požadovaná) hodnota pre okná, dvere v obvodovej stene  (Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná)
Uw,r3 W/(m2.K) 0,65 odporúčaná hodnota pre okná, dvere v obvodovej stene (Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná)
Uw,r3 W/(m2.K) ≤ 2,0/≤2,0 odporúčaná hodnota pre dvere do ostatných priestorov bez zádveria/so zádverím

Plastové okná ako aj hliníkové okná – každé majú svoju veľkosť a svoju jedinečnú konštrukciu. Z tohto dôvodu, každé okno bude mať inú hodnotu Uw. Menšie plastové okná ako aj hliníkové okná samozrejme vzhľadom na pomer jednotlivých prvkov budú mať vyššiu hodnotu Uw. To znamená, že nemusia spĺňať požadované hodnoty, ale musia byť vyrobené z rovnakých komponentov ako ostatné okná v ponuke, a ktoré pri veľkosti aspoň  1,8 m2 spĺňajú požiadavky tejto normy.

V súčasnej dobe u nás najpoužívanejší okenný profil má stavebnú hĺbku 80 mm. Napríklad plastové okná Rehau SYNEGO, ktoré pri trojskle dosahuje priemerne Uw = 0,73 W/(m2K), pričom môže dosiahnuť až Uw = 0,63 W/(m2K) – podľa dokumentácie REHAU

Hliníkové okná vo všeobecnosti majú tento parameter horší oproti plastovým oknám. Hliníkový profil Schüco AWS 90.SI má v závislosti od typu zasklenia a dištančného rámika koeficient Uw od 0,75-1,3 W(m2.K). Hliníkový systém Aluprof MB-86N SI hodnotu Uw od 0,77-0,83 v závislosti od typu konštrukcie systému pri normovanej ploche a zasklení Ug=0,5.

Okná už dávno neslúžia len na to, aby sme videli von, aby nám nepršalo a nefúkalo. Požiadavky zákazníkov a požiadavky na energetickú úsporu budov sú stále náročnejšie a náročnejšie. Do toho sa nám zlúči požiadavka na ochranu životného prostredia a dostaneme sa do situácie protipólov  a snahe oknárov namiešať zlúčeninu okna, podľa požiadavky zákazníka.

Čo chce alebo by mal zákazník riešiť?

Na jednej strane máme požiadavku na:
zvyšovanie: ale zároveň:
– izolácie ako ochrany proti unikaniu tepla – ochranu pred prehrievaním vnútorného priestoru
– požiadavka na nepriehľadné sklá ako ochrana súkromia – sklá zabezpečujúce tepelné zisky v zimnom období
– zvukovo-izolačné sklá – mikrovetranie
– dostatok svetla – oslnenie
– bezpečnosť – ľahká obsluha
– kvalita a certifikovaný výrobok – cena

Správnym výberom okna, kovania, skla a rámiku v skle viete zamedziť zrážaniu vody na skle, svetelné efekty, bezpečnosť, odolnosť voči hluku, vetru, a dažďu a znovu sa dostanem k hlavnej otázke v úspore ako takej a to ku koeficientu súčiniteľu prechodu tepla Uw,d  jednoducho môžeme povedať – celková izolačná vlastnosť, ktorá  vám zaručí, že teplo Vám nebude prenikať zbytočne von, zostane v miestnosti a Vy ušetríte budúcich platbách na kúrení.

Izolačné vlastnosti

Prechodu tepla Uw,d –  sme si už popísali a vysvetlili, že čím je tento koeficient nižší tým lepšie vlastnosti okno má. Uviedli sme si, že v súčasnosti má byť nižší a rovný 0,85.

Čo všetko na tento koeficient vplýva?

Prechod tepla rámom okna Uf nám udáva koľko tepla uniká cez rámy. Čím je tento koeficient nižší, tým je vyššia odolnosť voči kondenzácii vodnej pary na povrchu profilov.  Pri profiloch je treba si všímať aj stavebnú hĺbku. Profily s hĺbkou 80 mm a viac sú už konštrukčne stavané na izolačné  trojsklo, pri ktorom je  dokázané,  že únik tepla je mnohonásobne nižší ako pri dvojskle. Pri trojskle je tepelný komfort neporovnateľne lepší ako pri dvojskle.

Týmto sa dostávame k otázke povrchovej teploty na okne, ktorá ma vplyv na zrážanie vody na zasklievanej lište okna a pocitový  komfort na čo má vplyv dištančný rámik.

Hodnota ψ [W/mK]  – udáva množstvo tepelnej energie, ktorá uniká vplyvom dištančného rámika na okrajoch skla. Znovu platí, čím nižšia hodnota, tým lepšie. Pre hliníkový dištančný rámik (naše obchodné zastúpenie ho používalo pred 10.timi rokmi) je táto hodnota ψ=0,077[W/mK], cez nerezové, až po moderné plastové rámiky je  ψ=0,034 [W/mK] – a máme dvojnásobne lepšie vlastnosti…. Najnovšia rada v rámikoch je v súčasnosti Swisspaser, ktorý má samozrejme viacero variantov.

Izolačná medzera medzi sklami je vyplnená buď suchým vzduchom alebo vzácnym plynom, ktorý má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Samozrejme na kvalitu skla vplýva aj samotné plnenie výplne, či je sklo plnené vo vzduchovej komore alebo nie…

Často sa môžete sa stretnúť aj hodnotou Ug udávanej na cenových ponukách okna. Ug je koeficient tepelnej priepustnosti zasklenia. Častokrát ho mylne ľudia považujú za koeficient tepelnej izolácie okna.  Písmeno „g“  udáva priepustnosť celkovej energie slnečného žiarenia v %. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká vstrebaním slnečných lúčov na presklenej ploche.

Klasické izolačné dvojsklo 24 mm má hodnotu Ug = 1,1;

najčastejšie využívané trojsklo  44 mm plnené argónom má hodnotu Ug = 0,6;

pre porovnanie trojsklo  36 mm plnené argónom má hodnotu Ug = 0,7; ale napríklad plnené kryptónom Ug = 0,5

Výsledná hodnota Uw, je teda zložená z hodnôt Uf, Ug a ψ.

Ako si zjednodušiť správny výber skla?

Túto otázku by nám mal uľahčiť projektant. Pri výbere skla by sa mali brať do úvahy aj ostatné faktory a požiadavky stavby. Jej umiestnenie v priestore ako aj potencionálne rozmiestnenie prvkov v interiéry. Už pri samotnom projektovaní, by mal projektant určiť správnu konštrukciu, zabudovanie a systém okien.

Sklo môže v rôznych parametroch prinášať nielen vysoký prestup svetla, ale aj solárne zisky-teplo. Okná by mali mať definované technické návrhy skla, priehľadnosť, statiku, bezpečnosť. Pri veľkých preskleniach alebo naopak neštandardných šírkach treba posúdiť statické vlastnosti skla – jeho skladbu, šírku, prípadné kalenie, izolačné vlastnosti. Správnym návrhom skla a jeho rešpektovaním pri realizácii sa môžete vyhnúť negatívnym fyzikálnym javom ako je napríklad lom skla. Ak už nemáte v projekte stanovené typy skiel pri jednotlivých pozíciách okien, je tu priestor dať si poradiť pri objednávke okien, či spĺňajú statické požiadavky. Okná s rôznymi typmi skiel majú rôznu cenu a teda môžu vplývať na celkový rozpočet investora.

Tesnenie

Systém dorazového tesnenia bol používaný v starších 70-tkových systémoch okien. Ide o systém 2 tesnení – na krídle a ráme.  Používaný je na jednoduchší a lacnejších systémoch. Okná z ostatných materiálov (drevo, hliník) používajú výhradne systém stredového tesnenia. Tieto okná už nespĺňajú tepelnotechnickú normu.

Doplnené stredové tesnenie je výkonnejšie pri tepelnej izolácii a odolnejšie proti zatekaniu, dokáže znížiť hluk. Využívajú ho kvalitnejšie profily. Jednoducho môžeme povedať, že systémy s týmto tesnením sú vždy účinnejšie ako systémy s dorazom.

Za zmienku tu stojí aj kombinácia tesnenia spolu s konštrukciou kovania. Či pôjde o celoobvodové klasické kovanie alebo skryté kovanie, pri ktorom neprichádza k prerušeniu tesnenia a tým pádom k zlepšeniu tesniacich parametrov. Ak sa chystáte k testu vzduchotesnosti Vašej stavby, jednoznačne treba ísť týmto smerom.

Parameter vodotesnosti

Tu sa posudzuje schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu dažďa a odolnosť proti prieniku dažďovej vody do vnútra budovy pri danej sile vetra, množstve dažďa a času namáhania. Táto schopnosť je označovaná písmenom E a číslicou napr. E1200. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť. Alebo triedami A.

Parameter odolnosti proti zaťaženiu vetru

Tu sa posudzuje schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu vetra. Ide o vyjadrenie stavebnej konštrukcie a jej vhodnosť do tej ktorej oblasti.  Táto schopnosť je označovaná Triedou a číslicou. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť.

Parameter prievdušnosti

Tu by sme vedeli jednoducho popísať tento parameter ako „prirodzené vetranie“ – Fyzikálna podstata prirodzeného vetrania je tlakový rozdiel vzduchu medzi dvomi prostrediami, ktoré konštrukcia okna oddeľuje. Čím vyššia je táto trieda tým lepšie.

Ekologické okná a dvere – okná a dvere z recyklovateľných materiálov

V súčasnej dobe často opakovaná ochrana životného prostredia je jednou z popredných otázok a výziev modernej spoločnosti. Túto výzvu udržateľnosti plnia výrobcovia plastových a hliníkových okien. Niektorí lepšie iní horšie.

Faktom je, že moderné plastové okná ako aj hliníkové okná a dvere majú extrémne nízky súčiniteľ prechodu tepla Uw, čím automaticky prispievajú k zníženiu energetických nárokov.

V prípade Plastových okien – ich recyklovateľnosť plastu vedie aj k celkovému zníženiu odpadu. Z tohto dôvodu výmena starého plastového okna za nové plastové okná nevedie k zvyšovaniu odpadu.

Môžete si položiť otázku, či recyklované plasty budú rovnako kvalitné a pevné. Ak sa však pozrieme na okno ako celok, oproti minulosti pri širších profiloch a nových technológiách na kvalitu okien vplýva aj pevnosť zvaru a tento je jednoznačne pevnejší. Regenerát nemôže byť na 100 % použitý na výrobu celého okna, keďže prirodzene nie je biely. Percento použitého regenerátu v jednotlivých profiloch je daná konštrukciou profilu a kvalitou zloženia PVC. Spoločnosť REHAU napríklad uvádza, že okenné profily je možné použiť sedemkrát pri zachovaní identickej kvality.